ד"ר שרון אפריל

ד"ר שרון אפריל

מנהלת הצוות הבינמשרדי, לקידום הדיגיטל בשלטון המקומי,במשרד הפנים, מטעם מערך הדיגיטל הלאומי

הרצאות מפי ד"ר שרון אפריל:

דוברים נוספים באירוע Smart Cities 3.0

Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu